Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 29 tháng mười - ngày 4 tháng mười một, 2018

Ngày 29 tháng mười - ngày 4 tháng mười một, 2018

Hoàng đạo
Hắc đạo
Thứ hai
29/10
[21/9]
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Hình
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Tâm  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Thứ ba
30/10
[22/9]
Ngày ất Mùi
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Chu Tước
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Thứ tư
31/10
[23/9]
Ngày Bính Thân
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Kinh Quỹ
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Thứ năm
1/11
[24/9]
Ngày đinh Dậu
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Kim Được
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Đẩu  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Thứ sáu
2/11
[25/9]
Ngày Mậu Tuất
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Bạch Hổ
Ngày Mộc Bình địa mộc Gỗ đồng bằng
Sao Ngưu  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Thứ bảy
3/11
[26/9]
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Ngọc Đường
Ngày Mộc Bình địa mộc Gỗ đồng bằng
Sao Nữ  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo ất Sửu, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, Bính Dần, đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Chủ nhật
4/11
[27/9]
Ngày Canh Tí
Tháng Nhâm Tuất
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Lao
Ngày Thổ Bích thượng thổ Ðất trên vách
Sao  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Bính Tí, đinh Sửu, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, ất Dậu
Giờ Hắc đạo Mậu Dần, Canh Thìn, Tân Tỵ, Qúy Mùi, Bính Tuất, đinh Hợi

Hôm nay ngày: 17/11/2019
Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm