Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 26 tháng mười một - ngày 2 tháng mười hai, 2018

Ngày 26 tháng mười một - ngày 2 tháng mười hai, 2018

Hoàng đạo
Hắc đạo
Thứ hai
26/11
[20/10]
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Kinh Quỹ
Ngày Thuỷ Đại hải thủy Nước giữa biển
Sao Tâm  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất
Thứ ba
27/11
[21/10]
Ngày Qúy Hợi
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Kim Được
Ngày Thuỷ Đại hải thủy Nước giữa biển
Sao  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Thứ tư
28/11
[22/10]
Ngày Giáp Tí
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Bạch Hổ
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Thứ năm
29/11
[23/10]
Ngày ất Sửu
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Ngọc Đường
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Đẩu  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Thứ sáu
30/11
[24/10]
Ngày Bính Dần
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Lao
Ngày Hoả Lô trung hỏa Lửa trong lò
Sao Ngưu  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Thứ bảy
1/12
[25/10]
Ngày đinh Mão
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hoả Lô trung hỏa Lửa trong lò
Sao Nữ  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Chủ nhật
2/12
[26/10]
Ngày Mậu Thìn
Tháng Qúy Hợi
Năm Mậu Tuất
Sao: Tư Mệnh
Ngày Mộc Đại lâm mộc Gỗ trong
Sao  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất

Hôm nay ngày: 17/11/2019
Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm