Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 23 - 29 tháng chín,năm 2019

Ngày 23 - 29 tháng chín,năm 2019

Hoàng đạo
Hắc đạo
Thứ hai
23/9
[25/8]
Ngày Qúy Hợi
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thuỷ Đại hải thủy Nước giữa biển
Sao Trương  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Thứ ba
24/9
[26/8]
Ngày Giáp Tí
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: Tư Mệnh
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Dực  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Thứ tư
25/9
[27/8]
Ngày ất Sửu
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: Câu Trận
Ngày Kim Hải trung kim Vàng trong biển
Sao Chẩn  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Thứ năm
26/9
[28/8]
Ngày Bính Dần
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: Thanh Long
Ngày Hoả Lô trung hỏa Lửa trong lò
Sao Giác  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Thứ sáu
27/9
[29/8]
Ngày đinh Mão
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: Minh Đường
Ngày Hoả Lô trung hỏa Lửa trong lò
Sao Cang  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Thứ bảy
28/9
[30/8]
Ngày Mậu Thìn
Tháng Qúy Dậu
Năm Kỷ Hợi
Sao: Thiên Hình
Ngày Mộc Đại lâm mộc Gỗ trong
Sao Đê  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Chủ nhật
29/9
[1/9]
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Sao: Minh Đường
Ngày Mộc Đại lâm mộc Gỗ trong
Sao Phòng  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: chính Nam
Giờ Hoàng đạo ất Sửu, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, Bính Dần, đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Qúy Dậu

Hôm nay ngày: 17/11/2019
Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm