Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 9 - 15 tháng bảy,năm 2018

Ngày 9 - 15 tháng bảy,năm 2018

Hoàng đạo
Hắc đạo
Thứ hai
9/7
[26/5]
Ngày Nhâm Dần
Tháng Mậu Ngọ
Năm Mậu Tuất
Sao: Bạch Hổ
Ngày Kim Kim bạc kim Bạch kim
Sao Tâm  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, đinh Mùi, Canh Tuất
Giờ Hắc đạo Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi
Thứ ba
10/7
[27/5]
Ngày Qúy Mão
Tháng Mậu Ngọ
Năm Mậu Tuất
Sao: Ngọc Đường
Ngày Kim Kim bạc kim Bạch kim
Sao  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Giờ Hắc đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Thứ tư
11/7
[28/5]
Ngày Giáp Thìn
Tháng Mậu Ngọ
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Lao
Ngày Hoả Phú đăng hỏa Lửa đèn
Sao  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Qúy Dậu, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất
Thứ năm
12/7
[29/5]
Ngày ất Tỵ
Tháng Mậu Ngọ
Năm Mậu Tuất
Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hoả Phú đăng hỏa Lửa đèn
Sao Đẩu  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, ất Dậu
Thứ sáu
13/7
[1/6]
Ngày Bính Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Lao
Ngày Thuỷ Thiên hà thủy Nước trên trời
Sao Ngưu  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Thứ bảy
14/7
[2/6]
Ngày đinh Mùi
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thuỷ Thiên hà thủy Nước trên trời
Sao Nữ  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Qúy Mão, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Giáp Thìn, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Chủ nhật
15/7
[3/6]
Ngày Mậu Thân
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Tư Mệnh
Ngày Thổ Đại dịch thổ Ðất vườn rộng
Sao  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Giờ Hắc đạo Giáp Dần, ất Mão, Mậu Ngọ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi

Hôm nay ngày: 16/12/2018
Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm