Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 16 - 22 tháng bảy,năm 2018

Ngày 16 - 22 tháng bảy,năm 2018

Hoàng đạo
Hắc đạo
Thứ hai
16/7
[4/6]
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Câu Trận
Ngày Thổ Đại dịch thổ Ðất vườn rộng
Sao Nguy  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, Bính Dần, đinh Mão, Canh Ngọ, Tân Mùi, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Giáp Tuất, ất Hợi
Thứ ba
17/7
[5/6]
Ngày Canh Tuất
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Thanh Long
Ngày Kim Thoa xuyến kim Vàng trang sức
Sao Thất  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Canh Thìn, Tân Tỵ, Giáp Thân, ất Dậu, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, Bính Tuất
Thứ tư
18/7
[6/6]
Ngày Tân Hợi
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Minh Đường
Ngày Kim Thoa xuyến kim Vàng trang sức
Sao Bích  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ, ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Giờ Hắc đạo Mậu Tí, Canh Dần, Tân Mão, Qúy Tỵ, Bính Thân, đinh Dậu
Thứ năm
19/7
[7/6]
Ngày Nhâm Tí
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Thiên Hình
Ngày Mộc Tang thạch Gỗ dâu
Sao Khuê  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, đinh Mùi, Canh Tuất, Tân Hợi
Thứ sáu
20/7
[8/6]
Ngày Qúy Sửu
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Chu Tước
Ngày Mộc Tang thạch Gỗ dâu
Sao Lâu  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Thứ bảy
21/7
[9/6]
Ngày Giáp Dần
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Kinh Quỹ
Ngày Thuỷ Đại khê thủy Nước giữa khe lớn
Sao Vị  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất
Giờ Hắc đạo Bính Dần, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu, ất Hợi
Chủ nhật
22/7
[10/6]
Ngày ất Mão
Tháng Kỷ Mùi
Năm Mậu Tuất
Sao: Kim Được
Ngày Thuỷ Đại khê thủy Nước giữa khe lớn
Sao Mão  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Bính Tí, Mậu Dần, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Giờ Hắc đạo đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi

Hôm nay ngày: 16/12/2018
Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm